plde

Cele fundacji

Fundacja im. Anneliese i Mieczysława Koćwin została wpisana do Rejestru Handlowego Kantonu Basel-Landschaft w dniu 18 sierpnia 2016 roku.Fundacja działa na podstawie statutu oraz regulaminów, stanowiących jego akty wykonawcze.Celem Fundacji jest  wspieranie międzynarodowej edukacji młodzieży – studentów, doktorantów i młodych pracowników naukowych. Cele Fundacji są w pierwszej kolejności urzeczywistniane poprzez przyznawanie stypendiów naukowo-badawczych na pobyt w Szwajcarii w okresie realizacji projektu naukowo-badawczego. Stypendia są przyznawane na realizację projektów w wybranych do konkursu dziedzinach naukowych w danym roku (m.in. z zakresu nauk humanistycznych  i społecznych, ekonomicznych, medycznych oraz artystycznych) w Szwajcarii, w szwajcarskich uniwersytetach, szkołach wyższych lub instytutach badawczych.

W skład Rady Fundacji w kadencji 2020-2024 wchodzą:

PREZYDENTKA RADY FUNDACJI

Prof. dr hab. Krystyna Kozakiewicz

CZŁONKOWIE RADY FUNDACJI

Jarosław Horzemski
Tomasz Tomkowicz

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce.Więcej informacji można znaleźć na stronie: Polityka prywatności

akceptuję