plende

Program stypendialny

Fundatorem stypendium naukowo-badawczego jest Fundacja im. Anneliese i Mieczysława Koćwin z siedzibą w Szwajcarii.  Fundacja przyznaje stypendia na pobyt w Szwajcarii w okresie realizacji projektu naukowo-badawczego. Wspierana jest realizacja projektów w Szwajcarii, w szwajcarskich uniwersytetach, szkołach wyższych lub instytutach badawczych.

Stypendia są przyznawane zgodnie z celami statutowymi Fundacji przez Radę Fundacji w drodze Konkursu, którego przebieg określa Regulamin przyznawania stypendiów naukowo-badawczych przez Fundację im. Anneliese i Mieczysława Koćwin z dnia 28 grudnia 2017 roku.

Oceny wniosków w ramach Konkursu dokonuje Komisja Konkursowa składająca się z trzech Członków. W jej skład wchodzą dwaj przedstawiciele Rady Fundacji oraz jeden Doradca Fundacji, reprezentujący Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny w Londynie (Polish Social and Cultural Association).

Finansowane są projekty, które realizowane są zgodnie z zasadami metodologii nauk, w dziedzinach wiedzy z zakresu nauk humanistycznych oraz nauk społecznych. Stypendystami lub Stypendystkami mogą zostać tylko osoby fizyczne, które ukończyły 21. rok życia, a nie przekroczyły 35. roku życia w chwili przyznawania Stypendium. Okres finansowania, w ramach którego przyznawane i wypłacane jest Stypendium, wynosi maksymalnie 12 (dwanaście) miesięcy. Szczegółowe ramy Stypendium w danej edycji Konkursu określa Ogłoszenie o Konkursie.

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce.Więcej informacji można znaleźć na stronie: Polityka prywatności

akceptuję